Svět plný kouzelných nápojů

Svět plný kouzelných nápojů

Svět plný kouzelných nápojů

Agiberia existuje již mnoho let, všichni ji znají a neustále dobývají. Plně ji ovládat však není možné. Pro udržení období klidu a míru je nezbytné, aby spolu její obyvatelé spolupracovali. Každý je jiný a v Agiberii má své pevné místo. Pokud jednomu dojdou síly, oslabí to i ostatní.

Zahaj svoji dnešní misi! Objev mimořádné schopnosti, které v sobě jednotliví hrdinové ukrývají. Mysterius ti svými slzami vyléčí těžká zranění, Sir CereLion bude stát hrdě v čele tvých bojovníků. Celý den tě bude opatrovat víla Vanilajka, která zajistí, že vše špatné se vždy v dobré obrátí.

Na samotném začátku je důležité zmínit, že nově vzniklý svět – svět Agiberia - obývaly bytosti, které přišly z různých dimenzí a jejichž osudy byly zcela rozdílné. Jejich dosavadní zkušenosti však zásadně ovlivňovaly jejich chování a další rozhodování.

Dlouhodobé spory a kruté boje však všechny obyvatele nesmírně vyčerpávaly. Nikdo neměl dostatek času a prostoru na to, aby se věnoval svému poslání a zdokonalování svých dovedností a schopností.