Propojení dimenzí

Propojení dimenzí

Propojení dimenzí

V dávné minulosti existoval rozlehlý svět. Svět, ve kterém všichni žili v klidu, míru a využívali svých mimořádných schopností. Jednoho dne však nastal zlom.

Brány různých dimenzí se znenadání otevřely a propojily dosud oddělené světy. Nikdo netušil, co ho za otevřenou bránou čeká a co všechno se může na jeho území stát. Cesty byly zcela volné a do známého prostoru mohl vstoupit kdokoliv cizí a během okamžiku vše změnit.

S obrovskou touhou za poznáním, mocí a bohatstvím začaly mnohé bytosti putovat.

Nic však netrvá věčně. Stejně jako se brány z neznámého důvodu náhle otevřely, došlo zcela nečekaně v jednom okamžiku k jejich uzavření. Všude panoval velký zmatek a chaos. Došlo k setkání bytostí, které spolu neuměly žít.

Nastal dlouhý, krutý boj o přežití….

Na samotném začátku je důležité zmínit, že nově vzniklý svět – svět Agiberia - obývaly bytosti, které přišly z různých dimenzí a jejichž osudy byly zcela rozdílné. Jejich dosavadní zkušenosti však zásadně ovlivňovaly jejich chování a další rozhodování.

Dlouhodobé spory a kruté boje však všechny obyvatele nesmírně vyčerpávaly. Nikdo neměl dostatek času a prostoru na to, aby se věnoval svému poslání a zdokonalování svých dovedností a schopností.