Příběhy mocných

Příběhy mocných

Příběhy mocných

Na samotném začátku je důležité zmínit, že nově vzniklý svět – svět Agiberia - obývaly bytosti, které přišly z různých dimenzí a jejichž osudy byly zcela rozdílné. Jejich dosavadní zkušenosti však zásadně ovlivňovaly jejich chování a další rozhodování.

Zcela odlišný, poslední svého druhu na této straně brány, je Mlékotřas. Silný a mocný válečník, který putoval se svojí družinou, aby našel místo, které jim poskytne lepší podmínky pro život. Neovládá magii ani žádná kouzla. V každém souboji se musí spolehnout pouze na svoji sílu a svoji zbraň. Vždy žil ve velmi krutých podmínkách, zvyklý bojovat sám za sebe. Po mnoha letech tvrdé práce si vycvičil vlastní skupinu válečníků. Válečné období při zrodu Agiberie ale bylo pro jeho spolubojovníky velmi náročné a přežil je pouze nejzkušenější - Mlékotřas. Nenechal se zlomit a i tato zkušenost ho posunula dál v jeho celoživotním zdokonalování bojových technik.

Zcela jiný příběh přišel do Agiberie s Řepozemcem, rozvážným druidem. Ten se v pradávných dobách – ještě před vznikem Agiberie - věnoval výrobě zbraní. Při výkonu povolání se dostal do kontaktu s mnoha válečníky. Ne jednou byl svědkem neuvěřitelné krutosti a utrpení. Jednoho dne si u něho objednala svoji zbraň i bojovnice Warnilka. Druid se do ní okamžitě zamiloval. Warnilka však byla urozeného původu a její rodina si nepřála, aby se jejich dcera stýkala se zbrojířem. Warnilka jejich rozkazu uposlechla. Od zbrojíře si nechala vyrobit svůj ostrý meč, který v boji používá dodnes a vydala se na pouť, jejímž posláním byla ochrana míru. Na svých cestách však stále tajně doufá, že bude mít ještě někdy příležitost se se zbrojířem potkat.

Zklamaný zbrojíř se rozhodl, že již nechce být u ničeho, co způsobuje bolest a smrt. Uchýlil se do lesa, kde se nyní věnuje magii a léčení.

Dlouhodobé spory a kruté boje však všechny obyvatele nesmírně vyčerpávaly. Nikdo neměl dostatek času a prostoru na to, aby se věnoval svému poslání a zdokonalování svých dovedností a schopností.

V dávné minulosti existoval rozlehlý svět. Svět, ve kterém všichni žili v klidu, míru a využívali svých mimořádných schopností. Jednoho dne však nastal zlom.