Nové uspořádání

Nové uspořádání

Nové uspořádání

Dlouhodobé spory a kruté boje však všechny obyvatele nesmírně vyčerpávaly. Nikdo neměl dostatek času a prostoru na to, aby se věnoval svému poslání a zdokonalování svých dovedností a schopností.

Toto si obyvatelé uvědomovali a jak postupně ubývaly síly, bylo všem jasné, že v neustálém soupeření není možné pokračovat a musí ustat. Jedinou možnou cestou bylo naučit se vedle sebe žít, v ideálním případě se i navzájem respektovat.

V nově vzniklém světě – světě Agiberia – si každý našel své místo, které mu vyhovovalo.

Vzdušný prostor patřil mocným drakům. Zatímco se Rakeťák věnoval lovu, CoKick zaměřil veškerou svoji pozornost na získávání cenností.

Temnočaj využíval své čarodějnické schopnosti ke zkoumání temné magie, která kdysi ke stvoření Agiberie vedla.

Ochraně utlačovaných se věnovala andělská agiberská bytost – Obilka, která neváhala na jejich ochranu vystřelit svůj ostrý šíp.

Válečné období bylo vystřídáno obdobím klidu. Nikdo však netušil na jak dlouhou dobu…

Na samotném začátku je důležité zmínit, že nově vzniklý svět – svět Agiberia - obývaly bytosti, které přišly z různých dimenzí a jejichž osudy byly zcela rozdílné. Jejich dosavadní zkušenosti však zásadně ovlivňovaly jejich chování a další rozhodování.

V dávné minulosti existoval rozlehlý svět. Svět, ve kterém všichni žili v klidu, míru a využívali svých mimořádných schopností. Jednoho dne však nastal zlom.