Dění v Agiberii

Na samotném začátku je důležité zmínit, že nově vzniklý svět – svět Agiberia - obývaly bytosti, které přišly z různých dimenzí a jejichž osudy byly zcela rozdílné. Jejich dosavadní zkušenosti však zásadně ovlivňovaly jejich chování a další rozhodování.

Dlouhodobé spory a kruté boje však všechny obyvatele nesmírně vyčerpávaly. Nikdo neměl dostatek času a prostoru na to, aby se věnoval svému poslání a zdokonalování svých dovedností a schopností.

V dávné minulosti existoval rozlehlý svět. Svět, ve kterém všichni žili v klidu, míru a využívali svých mimořádných schopností. Jednoho dne však nastal zlom.